K3

מתוכנן בטכנולוגיית CarbFiber Block , סנן זה עושה שימוש בפחם קליפות קוקוס משובח.
מבנהו הצפוף מאפשר הסרה יעילה של מזהמים אורגניים וכלור חופשי ממי הכניסה.
יכולת הסינון מאפשרת סינון יעיל של חלקיקים הגדולים מ-5 מיקרון.
כמות מוגדלת של סיבי אקוואלן סלקטיביים מאפשרת ספיחה עמוקה וטיהור המים מחלקיקים מרחפים וברזל מומס.
הסנן מכיל יוני כסף לשמירה על חיטוי המים המסוננים.
קטגוריה
סננים מתחת לדלפק
קטגוריה
מסנן פחם בלוק

compatible filters

מערכת סינון קריסטל אקו Crystal Eco
אורך חיי
8000 ליטר
ספיקת סינון
2.5ליטר/דקה
אנו עושים שימוש בעוגיות על מנת לאפשר לך חוויה מיטבית באתרנו. ע"י "המשך" , את/ה מסכים/ה לקבל עוגיות באתרי אקוואפור.