K7

מתוכנן בטכנולוגיית CarbFiber Block Ultra Dense, סנן זה עושה שימוש באבקת פחם קליפות קוקוס משובח.
מבנהו הצפוף מאפשר הסרה יעילה של מזהמים אורגניים , כלור חופשי ממי הכניסה ומתכות כבדות.
יכולת הסינון מאפשרת סינון יעיל של חלקיקים הגדולים מ-0.8 מיקרון.
סיבי אקוואלן משופרים מאפשרים זרימה יעילה של מים בסנן הצפוף , לקבלת תוצאות סינון מיטביות.
הסנן מכיל יוני כסף לשמירה על חיטוי המים המסוננים.
קטגוריה
סננים מתחת לדלפק
קטגוריה
טיהור וטיפול במים

compatible filters

מערכת סינון קריסטל אקו Crystal Eco
אורך חיי
8000 ליטר
ספיקת סינון
2.5ליטר/דקה
אנו עושים שימוש בעוגיות על מנת לאפשר לך חוויה מיטבית באתרנו. ע"י "המשך" , את/ה מסכים/ה לקבל עוגיות באתרי אקוואפור.