K7B

סנן סיבים חלולים hollow fiber המותקן בכניסה למערכת.
יכולת הסינון מאפשרת סינון יעיל של חלקיקים הגדולים מ-0.1 מיקרון ומאפשר סילוק של 99.9% בקטריולוגית.
מתוכנן בטכנולוגיית CarbFiber Block Ultra Dense, סנן זה עושה שימוש באבקת פחם קליפות קוקוס משובח.
מבנהו הצפוף מאפשר הסרה יעילה של מזהמים אורגניים , כלור חופשי ממי הכניסה ומתכות כבדות.
סיבי אקוואלן משופרים מאפשרים זרימה יעילה של מים בסנן הצפוף , לקבלת תוצאות סינון מיטביות.
הסנן מכיל יוני כסף לשמירה על חיטוי המים המסוננים.
קטגוריה
סננים מתחת לדלפק
מקטין הימצאות חיידקים
99.9%
קטגוריה
מיקרופילטרציה

compatible filters

מערכת סינון קריסטל אקו Crystal Eco
אורך חיי
8000 ליטר
ספיקת סינון
2.5ליטר/דקה
אנו עושים שימוש בעוגיות על מנת לאפשר לך חוויה מיטבית באתרנו. ע"י "המשך" , את/ה מסכים/ה לקבל עוגיות באתרי אקוואפור.