K7M

סנן המשמש כשלב האחרון לאחר טיהור באוסמוזה הפוכה.
הסנן מאפשר תהליך רמינרליזציה למים , בו מוחזרים למי התוצרת חלק מהמינרלים שסולקו ע"י האוסמוזה ההפוכה.
קטגוריה
סננים מתחת לדלפק
קטגוריה
ריכוך מים ומינרליזציה

compatible filters

RO-101 מערכת אוסמוזה הפוכה
Aquaphor ‏RO-101S הוא מתקן מקצועי ורב-תכליתי לטיפול במים במטבח שלכם. תפקידו לסלק חומרים מזיקים ואבנית ממי הברז, ולטפל במי השתייה בשילוב מאוזן של מינרלים מועילים.
ללא אבנית
מים טריים וטעימים
מחזור מי תוצר
ליטר 60%
מינרלים בריאים
Mg2+, Ca2+
אנו עושים שימוש בעוגיות על מנת לאפשר לך חוויה מיטבית באתרנו. ע"י "המשך" , את/ה מסכים/ה לקבל עוגיות באתרי אקוואפור.