WKŁAD MAGNEZOWY AQUAPHOR B25 MAXFOR

Usuwa z wody:
- osady, takie jak: rdza, piasek, szlam
- chlor, chloroform i inne związki chloru organicznego
- metale ciężkie: żelazo, ołów, rtęć, miedź
- produkty ropopochodne
- fenole
Filtr
filtr
WKŁAD
AQUAPHOR
B25 MAXFOR
wystarczy do przefiltrowania
200 litrów wody
info pasuje do dzbanków innych producentów
WKŁAD
AQUAPHOR
B25 MAXFOR
SuperZestaw
wystarczy
do przefiltrowania
200 litrów wody
pasuje do dzbanków
innych producentów
info