საშიში დამაბინძურებელი
Water Hardness

Excess of minerals diminishes cooking skills. Also, damages home appliances.

Lead and heavy metals

The old piping heritage. Dramatically persistent to stay inside our joints, bones ad nerves.

Iron in tap water

A visible sign of old pipes or poor water preparation. easily reduced by a mechanical filter.

Drugs in tap water

The modern threat in drinking water. Uniformed medication is a bad idea.

Chlorine

A part of municipal water preparation. Kills microorganisms. Destroys water taste and smell. Cancerogenic

Arsenic

Natural born poison concentrated in the groundwater in certain regions.

ჩვენ ვიყენებთ cookie! ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ იძლევით უფლებას თქვენი პირადი ინფორმაციის მოძიება და გადამუშავების (თქვენი ადგილსამყოფელი, ip - მისამართი და ა.შ)