წყლის დამარბილებლები

პოპულარობით
პოპულარობით
Aquaphor S800
Aquaphor S800

წყლის დარბილება, რკინისა და მანგანუმის მაღალი კონცენტრაციის მოცილება

Aquaphor S1000
Aquaphor S1000

წყლის გაწმენდა რკინის, მანგანუმის და სიხისტის მარილებისგან

ჩვენ ვიყენებთ cookie! ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ იძლევით უფლებას თქვენი პირადი ინფორმაციის მოძიება და გადამუშავების (თქვენი ადგილსამყოფელი, ip - მისამართი და ა.შ)