სლაიდერის სახურავი ამარტივებს წყლის შეგროვებას და იცავს ფილტრის ძაბრს მტვრისგან. ფილტრი ასევე აღჭურვილია რესურსების მექანიკური მრიცხველით, რომელიც გეტყვით კარტრიჯის გამოცვლის სწორ დროს. ფილტრის ყველა ნაწილი დამზადებულია მაღალი ხარისხის საკვები კლასის პლასტმასისგან.
350
რესურსი, ლ
2,8
დოქის მოცულობა, ლ

Aquaphor Prestige A5 ერგება

მრავალმხრივი დაცვა წყლის საფრთხისგან

ქლორი, მძიმე მეტალები, ჟანგი, ორგ. შენაერთები, ფენოლები

ქლორი
ჟანგი
ორგანული შენაერთები
ფენოლი
მძიმე მეტალები

მახასიათებლები და კომპლექტაცია

მახასიათებლები — 6
  • დოქის მოცულობა, ლ 2,8
  • თავსახური სლაიდერი
  • აშორებს ქლორს დიახ

კომპლექტაცია — 4
  • შესაცვლელი კარტრიჯი A5 1 ცალი
  • დოქი 1 ცალი
  • ძაბრი 1 ცალი
ჩვენ ვიყენებთ cookie! ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ იძლევით უფლებას თქვენი პირადი ინფორმაციის მოძიება და გადამუშავების (თქვენი ადგილსამყოფელი, ip - მისამართი და ა.შ)