ბოჭკოვანი და მარცვლოვანი სორბენტების უნიკალური კომბინაციის გამო ის საიმედოდ აშორებს თითქმის ყველა მავნე მინარევებს. რეკომენდირებულია მძიმე წყლის დასამუშავებლად (4 მეკვ/ლ-დან).

მახასიათებლები და კომპლექტაცია

მახასიათებლები — 2
  • აშორებს ქლორს დიახ
  • რესურსი, ლ 1 000

ჩვენ ვიყენებთ cookie! ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ იძლევით უფლებას თქვენი პირადი ინფორმაციის მოძიება და გადამუშავების (თქვენი ადგილსამყოფელი, ip - მისამართი და ა.შ)