ოპტიმალურად შერჩეული ქიმიური შემადგენლობის წყალობით, Aquaphor Styron ნაზად და ეფექტურად ამცირებს წყლის სიმტკიცეს, აშორებს გამათბობელ ელემენტებზე უკვე არსებულ ნაყარს, აფერხებს კოროზიას და ახალი კირის საბადოების გაჩენას.
ჩვენ ვიყენებთ cookie! ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ იძლევით უფლებას თქვენი პირადი ინფორმაციის მოძიება და გადამუშავების (თქვენი ადგილსამყოფელი, ip - მისამართი და ა.შ)