18. september - Maailma veeseire päev
AQUAPHOR
Vesi,Tervis

Mis on vee monitoorimine ja kellele seda vaja on?

Vee monitoorimine ehk seire ehk teisisõnu veekvaliteedi analüüsi tegemine tähendab seda, kui mingis kindlas kohas mitmel järjestikusel ajahetkel võetakse veeproove ning kasutatakse neid nii andmetöötluse jaoks kui ka arengute prognoosimiseks, eesmärgiga jälgida veekeskkonnale ebasoodsat inimtekkelist mõju ning seda vajadusel katkestada ja tagasi pöörata. Seega kujutab keeruka nimetusega tegevus endast midagi idee poolest üpris lihtsat.

Kas tegemist on vaid teadlaste pärusmaaga? Selgub, et hoopiski mitte. Niisamuti nagu vesi on eluks hädavajalik kõigele ja kõigile, sest iga teadaolev eluvorm nõuab selle olemasolu, julgustatakse kõiki inimesi võtma aktiivset rolli kohaliku vee analüüsimisel. Tegemist on tõsise teemaga, kuna veereostus ja sellega kaasnevad probleemid on üha levinumad.

2003. aastal loodi ülemaailmse haridusalase teavitamisprogrammina Maailma veeseire päev. Selle eesmärk oli julgustada kohalikke inimesi veevarudega katsetama ning seeläbi suurendada üldsuse teadlikkust ja kaitsta veeressursse. Veeseire päeva asutajad püüavad rõhutada, kui oluline on inimeste käitumise mõju veevarude kvaliteedile ja anda inimestele võimalus kohalike veekogude põhiseiret ise läbi viia.

Iga aasta 18. septembril on kõik inimesed üle kogu maailma kutsutud osalema veeseire päeval, uurides mõnda oma kogukonna kohalikest veeallikatest. See võib olla oja, jõgi, järv, märgala või isegi inimese enda kaev või kraan! Innustatakse uurima välja võimalikult palju selle konkreetse veeallika kohta. Kust on pärit sealne vesi? Kas esineb mingeid reostusprobleeme? Kui jah, siis kas reostusega on võimalik midagi ette võtta? Mida on selle vee puhastamiseks juba tehtud? Kas selles veekogus elab keegi? Kes? Kas parasjagu on käimas mingeid konserveerimis- või restaureerimisprojekte, milles saaksid osaleda? Kas see piirkond on osa mõne linnu või loomaliigi rändeteest? Ja nii edasi ja nii edasi.

Osale sinagi ülemaailmselt olulisel seirepäeval! Kui mõne loodusliku veekogu juurde minek on valikutest väljas, võid vabalt korraldada väikese monitooringu ka oma kodusele kraaniveele.

Kuidas täpsemalt veemonitooringut nö koduste vahenditega läbi viia?

Lihtsaim eksperiment vee kvaliteedi määramiseks on välimuse ja maitse hindamine. Vesi peaks olema selge, ilma setete ja võõraste lõhnadeta. Läbipaistvusastme määramiseks võta klaasitäis vett. Proovi läbi veeklaasi vaadates paberilt teksti lugeda. Kui seda on lihtne teha, on vesi järelikult selge.
Vee värv määratakse samal viisil: vala 100 ml vett läbipaistvasse klaasi ja uuri seda valge paberi taustal. Mõned looduslikult esinevad orgaanilised ained, mis võivad vees esineda, annavad sellele tumeda värvi.

Kodus saab hõlpsasti määrata ka vee karedust - seebi või dušigeeli abil. Kui need ei vahuta hästi, on vesi kare. Sama võib öelda vee kohta, mis keetmisel moodustab sette. Näiteks kui veekeetja kütteelement on katlakiviga kaetud, on vesi kare. Lisaks kõvadussooladele võib vees olla ka teisi mineraale. Vee - ükskõik kas kraanivee või kasvõi suvila läheduses asuvast ojakesest pärineva - mineraliseerumise taseme ligikaudseks määramiseks aseta väike tilk seda klaasile või peeglile. Oota vedeliku aurustumist ja uuri pinda: kui see jääb puhtaks, on vees vähe mineraale. Kui pärast kuivamist jäävad klaasile plekid või triibud, siis sisaldab vesi märgatavas koguses mineraalsooli.

Ka vee lõhn võib selle puhtusest palju öelda. Esmalt soojenda vesi temperatuurini 20°C, seejärel temperatuurini 60°. Vee mädanenud lõhn näitab vesiniksulfiidi olemasolu selle koostises. Vesiniksulfiid on aine, mille sisaldus näiteks joogivees pole lubatud.

Kasutada on võimalik ka sellist kaubanduses saada olevat populaarset veekvaliteedi mõõtmise seadeldist nagu TDS-arvesti, kuid see hindab vaid teatud parameetreid ning võib anda huvitavaid kuid eksitavaid tulemusi inimesele, kes ei ole sel alal asjatundja.

Kõige kindlamat teavet vee kvaliteedi kohta saab ainult tellides proovide täieliku analüüsi spetsialistidelt. Seega enne, kui oma isiklikele seireandmetele tuginedes näiteks koju veefiltreerimissüsteeme hankima hakkad, on väärt mõte kasutada spetsialistide abi.

18. september - Maailma veeseire päev

Kolme minuti lugemine

Mis on vee monitoorimine ja kellele seda vaja on?

Vee monitoorimine ehk seire ehk teisisõnu veekvaliteedi analüüsi tegemine tähendab seda, kui mingis kindlas kohas mitmel järjestikusel ajahetkel võetakse veeproove ning kasutatakse neid nii andmetöötluse jaoks kui ka arengute prognoosimiseks, eesmärgiga jälgida veekeskkonnale ebasoodsat inimtekkelist mõju ning seda vajadusel katkestada ja tagasi pöörata. Seega kujutab keeruka nimetusega tegevus endast midagi idee poolest üpris lihtsat.

Kas tegemist on vaid teadlaste pärusmaaga? Selgub, et hoopiski mitte. Niisamuti nagu vesi on eluks hädavajalik kõigele ja kõigile, sest iga teadaolev eluvorm nõuab selle olemasolu, julgustatakse kõiki inimesi võtma aktiivset rolli kohaliku vee analüüsimisel. Tegemist on tõsise teemaga, kuna veereostus ja sellega kaasnevad probleemid on üha levinumad.

2003. aastal loodi ülemaailmse haridusalase teavitamisprogrammina Maailma veeseire päev. Selle eesmärk oli julgustada kohalikke inimesi veevarudega katsetama ning seeläbi suurendada üldsuse teadlikkust ja kaitsta veeressursse. Veeseire päeva asutajad püüavad rõhutada, kui oluline on inimeste käitumise mõju veevarude kvaliteedile ja anda inimestele võimalus kohalike veekogude põhiseiret ise läbi viia.

Iga aasta 18. septembril on kõik inimesed üle kogu maailma kutsutud osalema veeseire päeval, uurides mõnda oma kogukonna kohalikest veeallikatest. See võib olla oja, jõgi, järv, märgala või isegi inimese enda kaev või kraan! Innustatakse uurima välja võimalikult palju selle konkreetse veeallika kohta. Kust on pärit sealne vesi? Kas esineb mingeid reostusprobleeme? Kui jah, siis kas reostusega on võimalik midagi ette võtta? Mida on selle vee puhastamiseks juba tehtud? Kas selles veekogus elab keegi? Kes? Kas parasjagu on käimas mingeid konserveerimis- või restaureerimisprojekte, milles saaksid osaleda? Kas see piirkond on osa mõne linnu või loomaliigi rändeteest? Ja nii edasi ja nii edasi.

Osale sinagi ülemaailmselt olulisel seirepäeval! Kui mõne loodusliku veekogu juurde minek on valikutest väljas, võid vabalt korraldada väikese monitooringu ka oma kodusele kraaniveele.

Kuidas täpsemalt veemonitooringut nö koduste vahenditega läbi viia?

Lihtsaim eksperiment vee kvaliteedi määramiseks on välimuse ja maitse hindamine. Vesi peaks olema selge, ilma setete ja võõraste lõhnadeta. Läbipaistvusastme määramiseks võta klaasitäis vett. Proovi läbi veeklaasi vaadates paberilt teksti lugeda. Kui seda on lihtne teha, on vesi järelikult selge.
Vee värv määratakse samal viisil: vala 100 ml vett läbipaistvasse klaasi ja uuri seda valge paberi taustal. Mõned looduslikult esinevad orgaanilised ained, mis võivad vees esineda, annavad sellele tumeda värvi.

Kodus saab hõlpsasti määrata ka vee karedust - seebi või dušigeeli abil. Kui need ei vahuta hästi, on vesi kare. Sama võib öelda vee kohta, mis keetmisel moodustab sette. Näiteks kui veekeetja kütteelement on katlakiviga kaetud, on vesi kare. Lisaks kõvadussooladele võib vees olla ka teisi mineraale. Vee - ükskõik kas kraanivee või kasvõi suvila läheduses asuvast ojakesest pärineva - mineraliseerumise taseme ligikaudseks määramiseks aseta väike tilk seda klaasile või peeglile. Oota vedeliku aurustumist ja uuri pinda: kui see jääb puhtaks, on vees vähe mineraale. Kui pärast kuivamist jäävad klaasile plekid või triibud, siis sisaldab vesi märgatavas koguses mineraalsooli.

Ka vee lõhn võib selle puhtusest palju öelda. Esmalt soojenda vesi temperatuurini 20°C, seejärel temperatuurini 60°. Vee mädanenud lõhn näitab vesiniksulfiidi olemasolu selle koostises. Vesiniksulfiid on aine, mille sisaldus näiteks joogivees pole lubatud.

Kasutada on võimalik ka sellist kaubanduses saada olevat populaarset veekvaliteedi mõõtmise seadeldist nagu TDS-arvesti, kuid see hindab vaid teatud parameetreid ning võib anda huvitavaid kuid eksitavaid tulemusi inimesele, kes ei ole sel alal asjatundja.

Kõige kindlamat teavet vee kvaliteedi kohta saab ainult tellides proovide täieliku analüüsi spetsialistidelt. Seega enne, kui oma isiklikele seireandmetele tuginedes näiteks koju veefiltreerimissüsteeme hankima hakkad, on väärt mõte kasutada spetsialistide abi.

Caroliina Rand
Jaga tuttavatele
Me kasutame küpsiseid selleks, et pakkuda teile parimat kogemust. Jätkates nõustute te vastu võtma küpsiseid kõikidel AQUAPHOR lehtedel.