შესაცვლელი მოდული ღრმა წყლის გამწმენდისთვის. გამოიყენება AQUAPHOR სისტემებში
ცალკე ონკანით. აშორებს მავნე მინარევებს, მათ შორის. სუსპენზია, ქლორი,
მძიმე ლითონები და ორგანული ნივთიერებები.

მახასიათებლები და კომპლექტაცია

მახასიათებლები — 1
  • აშორებს ქლორს დიახ

ჩვენ ვიყენებთ cookie! ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ იძლევით უფლებას თქვენი პირადი ინფორმაციის მოძიება და გადამუშავების (თქვენი ადგილსამყოფელი, ip - მისამართი და ა.შ)