შესაცვლელი K7M მოდული შექმნილია სასმელი წყლის გასაუმჯობესებლად და სასარგებლო მინერალების ოპტიმალური ბალანსის აღსადგენად.
ვაზნა იცვლება კორპუსთან, რათა თავიდან იქნას აცილებული შეკავებულ დამაბინძურებლებთან კონტაქტი და ხელები დაბინძურდეს.

მახასიათებლები და კომპლექტაცია

მახასიათებლები — 2
  • აშორებს ქლორს დიახ
  • მინერალების შემადგენლობის ოფტიმიზერება დიახ

ჩვენ ვიყენებთ cookie! ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ იძლევით უფლებას თქვენი პირადი ინფორმაციის მოძიება და გადამუშავების (თქვენი ადგილსამყოფელი, ip - მისამართი და ა.შ)