Konkurs Aquaphor z okazji Światowego Dnia Wody

Mar 22, 2019

Z okazji Światowego Dnia Wody postanowiliśmy zorganizować konkurs, w którym można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody.

Nagrodą główną jest zestaw kuchennego filtra podzlewozmywakowego AQUAPHOR Kryształ H z kompletem wkładów oraz oddzielną wylewką do czystej wody (jest to profesjonalny i bardzo skuteczny system oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia, przeznaczony do twardej wody) oraz 5 zestawów dzbanków AQUAPHOR Jasper z herbatą Detox & Slim, książeczką Najlepsze Diety na cały rok oraz wkładem magnezowym w kolorach białym i granatowym.

Konkurs trwa od dziś 22 marca do 31 marca do północy.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie:

Regulamin Konkursu „Światowy Dzień Wody”

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Fanpage'a firmy Aquaphor Poland Sp. z o.o. na Facebooku.

2. Nazwa konkursu: „Światowy Dzień Wody" zwany dalej „Konkursem”.

3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.

Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie propozycji tekstu konkursowego.

2. Konkurs odbywa się zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

4. Konkurs nie jest organizowany i wspierany przez portal Facebook.

5. Organizatorem konkursu jest firma Aquaphor Poland Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa.

6. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail: marketing@aquaphor.pl

7. Fundatorem nagród jest Aquaphor Poland Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80 , 00-517 Warszawa (Fundator).

Zadanie konkursowe:

1. Konkurs jest skierowany do fanów strony „Aquaphor Poland” na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram.

2. Zadaniem Fanów jest przedstawienie propozycji tekstu konkursowego (temat przedstawiony na stronie internetowej https://aquaphor.com/pl-pl/blog/konkurs-dzień-wody oraz na https://www.facebook.com/AQUAPHOR.filtry oraz na www.instagram.com/aquaphor_polska/

- Napisz hasło prospołeczne dotyczące oszczędzania wody, np: zróbmy od dziś modę na to jak oszczędzać wodę (max. 500 słów) polubieniu profilu Aquaphor Polska na Facebooku lub/i Instagramie oraz udostępnić Konkurs na swojej tablicy.

3. Propozycja tekstu umieszczana jest w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage'u Aquaphor Polska na Facebooku lub/i Instagramie.

4. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź.

5. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze 6 najlepszych odpowiedzi, które zostaną uhonorowane nagrodami.

Czas trwania konkursu:

1. Konkurs trwa od 22.03.2019 do 31.03.2019.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników 09.04.2019.

Uczestnicy:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, będące fanami profilu Aquaphor Poland na Facebooku i/lub Instagramie, które udostępnią informację o Konkursie na swojej tablicy i przedstawią propozycję tekstu konkursowego do dnia zakończenia konkursu tj. do 31.03.2019 do godziny 23:59.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu.

3. W konkursie mogą brać udział jedynie indywidualni Uczestnicy, z wykluczeniem prac zbiorowych.

Komisja konkursowa:

1. O wyborze zwycięzcy zadecyduje Komisja Konkursowa, która kierować się będzie takimi kryteriami jak: oryginalność, poprawność językowa odpowiedzi.

2. W skład komisji wejdą trzej przedstawiciele Organizatora.

Nagrody:

1. Nagrodami w konkursie jest 1 kuchenny filtr podzlewozmywakowy AQUAPHOR Kryształ H oraz 5 dzbanków filtrujących AQUAPHOR Jasper w zestawie z herbatą Detox & Slim, książeczką Najlepsze diety na cały rok oraz wkładem magnezowym w kolorach białym i granatowym.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

Prawa autorskie:

1. Propozycja tekstu konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

2. Propozycja tekstu konkursowego przesłana przez Uczestnika Konkursu, nie może zawierać jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobicznych, rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub wulgarnych.

3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste, w tym prawo do publikowania jej na potrzeby Konkursu.

4. Przesyłając tekst, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie go w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, w tym prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Aquaphor Poland w serwisie Facebook.com. oraz Instagram.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na serwisie Facebook.com. oraz Instagram.com.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3. Zwycięzcy otrzymają informację o wygranej w postaci postu podsumowującego konkurs. Nagroda zostanie wysłana pocztą/kurierem w terminie 14 dni od daty otrzymania danych adresowych Laureata konkursu (nie później niż 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek przez operatora pocztowego lub kuriera, a także za konsekwencje podania błędnego adresu do doręczeń przez Uczestnika.

5. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udostępnij

Czytaj także

zdrowie
uroda
akcje aquaphor
zdrowie
uroda
akcje aquaphor
ciekawostki
akcje aquaphor
wydarzenia
akcje aquaphor
Eko
wydarzenia
ciekawostki
technologie
woda
akcje aquaphor
wydarzenia
Używamy plików cookies na naszej stronie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.Kontynuując, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies na wszystkich stronach internetowych AQUAPHOR.