Oficjalne Oświadczenie Aquaphor Poland Szczegóły
Oficjalne Oświadczenie Aquaphor Poland Szczegóły

Wpływ parametrów na proces odwróconej osmozy

Ciśnienie

Głównym czynnikiem wpływającym na proces odwróconej osmozy jest ciśnienie robocze. Wraz ze wzrostem ciśnienia zwiększa się efektywna siła napędowa procesu, a zatem zwiększa się przepuszczalność membrany.

Temperatura

Wpływ temperatury cieczy na proces jest złożony. Wzrost temperatury zmniejsza lepkość i gęstość cieczy, a jednocześnie zwiększa jej ciśnienie osmotyczne. Jeśli zmniejszenie lepkości i gęstości prowadzi do zwiększenia przepuszczalności, wzrost ciśnienia osmotycznego zmniejsza siłę napędową i zmniejsza przepuszczalność. Stopień wpływu danego czynnika zależy od charakteru substancji rozpuszczonej i stężenia cieczy. Badania przeprowadzone na czystej wodzie i roztworach wodnych NaCl (soli kuchennej) wykazały, że w zakresie temperatur 10–40o C przepuszczalność i selektywność membrany wzrastają wraz ze wzrostem temperatury.

Dlaczego membrana osmotyczna przepuszcza niektóre substancje, niektóre w mniejszym, a inne w większym stopniu? Istnieje kilka przyczyn tego:

Wady mechaniczne membrany

W naturze nie ma nic idealnego, a ze względu na lokalne defekty (dziury w błonie) następuje przepływ substancji rozpuszczonych. Taki skok jest z reguły dziesiątym procentem stężenia substancji rozpuszczonej. Podczas produkcji jakość membrany jest sprawdzana za pomocą roztworu chlorku sodu w temperaturze 25o C i ciśnieniu 3,45 ATM. Dobre membrany wykazują odcięcie soli na poziomie 95-99,9%.

Właściwości chemiczne związków rozpuszczonych

Niektóre związki, takie jak jon azotanowy, mają strukturę i właściwości chemiczne, które umożliwiają częściowe przenikanie przez membranę. Taki spadek wynosi zwykle ułamki pocenta. Ponadto niektóre łatwo lotne związki organiczne charakteryzują się wysoką dyfuzyjną "płynnością". Na przykład chloroform jest w stanie dyfundować (przenikać) przez membranę. Tego rodzaju substancje organiczne są dobrze usuwane za pomocą filtra wstępnego.

Awaria membrany

Do usuwania drobnego osadu, chloru i łatwopalnych związków organicznych potrzebna jest wstępna filtracja. Wszystko inne usuwa membrana.

Używamy plików cookies na naszej stronie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.Kontynuując, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies na wszystkich stronach internetowych AQUAPHOR.