Wpływ parametrów na proces odwróconej osmozy

Ciśnienie

Głównym czynnikiem wpływającym na proces odwróconej osmozy jest ciśnienie robocze. Wraz ze wzrostem ciśnienia zwiększa się efektywna siła napędowa procesu, a zatem zwiększa się przepuszczalność membrany.

Temperatura

Wpływ temperatury cieczy na proces jest złożony. Wzrost temperatury zmniejsza lepkość i gęstość cieczy, a jednocześnie zwiększa jej ciśnienie osmotyczne. Jeśli zmniejszenie lepkości i gęstości prowadzi do zwiększenia przepuszczalności, wzrost ciśnienia osmotycznego zmniejsza siłę napędową i zmniejsza przepuszczalność. Stopień wpływu danego czynnika zależy od charakteru substancji rozpuszczonej i stężenia cieczy. Badania przeprowadzone na czystej wodzie i roztworach wodnych NaCl (soli kuchennej) wykazały, że w zakresie temperatur 10–40o C przepuszczalność i selektywność membrany wzrastają wraz ze wzrostem temperatury.

Dlaczego membrana osmotyczna przepuszcza niektóre substancje, niektóre w mniejszym, a inne w większym stopniu? Istnieje kilka przyczyn tego:

Wady mechaniczne membrany

W naturze nie ma nic idealnego, a ze względu na lokalne defekty (dziury w błonie) następuje przepływ substancji rozpuszczonych. Taki skok jest z reguły dziesiątym procentem stężenia substancji rozpuszczonej. Podczas produkcji jakość membrany jest sprawdzana za pomocą roztworu chlorku sodu w temperaturze 25o C i ciśnieniu 3,45 ATM. Dobre membrany wykazują odcięcie soli na poziomie 95-99,9%.

Właściwości chemiczne związków rozpuszczonych

Niektóre związki, takie jak jon azotanowy, mają strukturę i właściwości chemiczne, które umożliwiają częściowe przenikanie przez membranę. Taki spadek wynosi zwykle ułamki pocenta. Ponadto niektóre łatwo lotne związki organiczne charakteryzują się wysoką dyfuzyjną "płynnością". Na przykład chloroform jest w stanie dyfundować (przenikać) przez membranę. Tego rodzaju substancje organiczne są dobrze usuwane za pomocą filtra wstępnego.

Awaria membrany

Do usuwania drobnego osadu, chloru i łatwopalnych związków organicznych potrzebna jest wstępna filtracja. Wszystko inne usuwa membrana.

Używamy plików cookies na naszej stronie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.Kontynuując, zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies na wszystkich stronach internetowych AQUAPHOR.