Comandă acum și înscrie-te la concurs și poți câștiga unul din cele trei premii! Regulament concurs
Comandă acum și înscrie-te la concurs și poți câștiga unul din cele trei premii!
Regulament concurs
0758 048 520
Luni-Vineri intre orele 08.00-20.00
Sambata-Duminica intre orele 10.00-17.00

2. Durata concursului si aria de desfasurare

Concursul se desfasoara in perioada 17.06.2022 – 17.07.2022 si are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei.

3. Conditiile de participare

Concursul se desfasoara exclusiv pe internet, pe site-ul www.aquaphor.com/ro-ro. Are drept de participare orice vizitator care indeplineste cumulativ toate conditiile de mai jos:

  • Persoana fizica cu cetatenie romana si/sau straina ( cunăscător al limbii române) cu domiciliul legal sau cu drept de sedere legal in Romania, pe toata durata de desfasurare a concursului si pe perioada de revendicare a premiului castigat, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei.

  • Confirma ca a citit si inteles prezentul Regulament si este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

  • Nu pot participa la aceasta promotie:

– (i)Angajatii Aquaphor si rudele de gradul I ale acestora

– (ii)Persoanele fizice autorizate și/sau juridice / independente, care au raporturi economice cu societatea organizatoare, pe baza unui contract de colaborare/prestari servicii / vânzare - cumpărare;

– Sotiile/sotii persoanelor mentionate la punctele (i) si (ii), precum si rudele de gradul I ale acestora

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

4. Protectia datelor personale

Prin inscrierea in prezentul concurs, fiecare participant declară că, cunoaște prevederile Legii nr.129/2018 - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, isi exprima acordul in mod expres si neechivoc, ca toate datele cu caracter personal sa fie colectate, prelucrate si stocate in baza de date a www.aquaphor.com/ro-ro, persoana juridica inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, este EVO IT SRL,   Aqua Biosan prelucreaaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii concursului, desemnarii castigatorilor si atibuirii de premii.

Conform dispozitiilor Legii nr.129/2018 - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Aqua Biosan isi indeplineste obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. Datele cu caracter personal prelucrate in vederea organizarii concursurilor, desemnarii castigatorilor si atribuirii de premii.

La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor in scopul organizarii acestui Concurs, Aquaphor nu va transfera aceste date unui alt operator, obligându-se unilateral, ca la expirarea unui termen de 2(doi) ani, să le șteargă din orice bază de date, cu excepția celor de natură fiscală care se vor păstra un termene de 5( cinci) ani, calculate cu data de întâi a anului următor.

Conform Legii nr.129/2018 - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de a cere stergerea datelor, dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii trebuie sa inainteze www.aquaphor.com/ro-ro, o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din strada Slt.Petre Papadopol nr.14.

Participantii au de asemnea dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei, dreptul de a inainta o plangere catre autoritatea de supraveghere. Daca unele date furnizate sunt incorecte, utilizatorii sunt rugati sa informeze Organizatorul cat mai curand posibil.

5. Mecanismul concursului

Inscrierea la concurs se face in mod voluntar, prin achizitionarea produselor Aquaphor regasite pe website-ul www.aquaphor.com/ro-ro in momentul finalizari comenzii, bifand casutele obligatorii.

In urma achizitionarii a unui produs sau produse pe website-ul www.aquaphor.com/ro-ro, participantul se poate inscrie in concurs, devenind eligibil pentru a castiga, la finalul concursului, unul dintre premiile mentionate in pagina concursului.

6. Premiile concursului

La finalul Concursului, Organizatorul va oferi premiul/premiile anuntate pe pagina concursului. iar castigatorii celor trei premii oferite de catre Aquaphor, vor fi extrasi prin intermediul site-ul independent random.org.

7. Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti. Prin intermediul site-ului independent www.random.org.

Castigatorii si premiile atribuite vor fi anuntati pe pagina de Concurs disponibila pe site-ul www.aquaphor.com/ro-ro, in maxim 3 zile lucratoare de la terminarea Concursului.

Castigatorii nu vor primi contravaloarea in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului in schimbul premiilor castigate si nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

Premiile revin numai participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor terte persoane.

Un utilizator poate participa o singura data la Concurs, putand astfel castiga un singur premiu in intervalul de desfasurare a acestui Concurs.

In cadrul Concursului va exista un numar de rezerve, pentru cazul in care una dintre persoanele desemnate castigatoare va fi descalificata sau nu isi revendica premiul.

In cazul in care castigatorii nu trimit printr-un mesaj electronic privat, in intervalul mentionat pe pagina Concursului, informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate / incomplete, premiile se vor se vor oferi urmatoarelor persoane de pe lista de rezerve in ordinea extragerii.

Daca premiile nu pot fi oferite nici urmatoarelor persoane sau nu este revendicat in conditiile prezentului Regulament de Concurs, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului si inmanarii premiului din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor intra in posesia premiilor, prin curier / posta, taxele fiind suportate de catre Organizator.

Pentru a intra in posesia premiilor castigatorii trebuie sa trimita pe fax / e-mail Organizatorului, o copie dupa actul de identitate valabil si cu toate datele vizibile si adresa exacta unde doreste sa i se livreze coletul.

8. Informarea publicului

Regulamentul Oficial ("Regulamentul") este întocmit in conformitate cu legislatia in vigoare şi va fi disponibil în mod gratuit prin afișarea pe sait www.aquaphor.com/ro-ro, sectiunea “regulament concurs”. Prin Participarea la acest Concurs, fiecare participand declarăcă că, îl cunoaște și se obligă în respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul site-ului.

10. Taxe si impozite aferente

Organizatorul Concursului nu are obligatia de a calcula, retine la sursa si varsa la bugetul de stat cota de impozit asupra contravalori în bani pentru produsele cârtigate, prin aplicarea cote procentuale asupra venitului brut realizat din premiu, intrucat acesta are un cuantum mai mic decat valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, conform art. 110, pct.4 , lit.(a) din Legea nr.227/2015 Codul Fiscal al Romaniei.

11. Forta Majora

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concursul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

12. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Aquaphor si participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente, de la sediul organizatorului jocului.

Utilizăm cookie-uri pentru a vă oferi cele mai bune servicii pe site-ul nostru. Continuând, sunteți de acord să primiți toate cookie-urile pe toate site-urile AQUAPHOR.